Persondatapolitik

Vores persondatapolitik

Generel information
Backoffice Eksperterne er dataansvarlig for personlige oplysninger. Alle henvendelser vedr. personlige oplysninger skal rettes til Mette Glerup på info@boeks.dk.

På denne side kan du læse mere om vores indsamling og opbevaring af personlige oplysninger i forbindelse med administration, bogføring og revision hos Backoffice Eksperterne.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger overgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt har givet tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering og handel med Backoffice Eksperterne.

Personoplysninger bruges til at gennemføre og løbende optimere den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet (se også cookies). Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedringer, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker at få adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Backoffice Eksperterne, skal du rette henvendelsen på mail til Mette Glerup på info@boeks.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du indsigelser, er du velkommen til at rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer vi har registreret om dig/din virksomhed, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede aflåste faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Deler du personlige oplysninger med Backoffice Eksperterne via din egen mail, Dropboks eller Google Drev er det ligeledes på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål eller de handler, de blev indsamlet til, afsluttes. Vi opbevarer højst personlige oplysninger i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi naturligvis dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website eller en mail i din indbakke.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Har du spørgsmål til ovenstående er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Mette Glerup hos Backoffice Eksperterne på telefon eller mail.